U bent hier

Discriminatoir ontslag

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Discriminatie in een werksituatie, oftewel arbeidsmarktdiscriminatie, is in strijd met de gelijke-behandelingswetgeving en dus verboden. Dit verbod geldt ook bij ontslag. Een werkgever mag dus geen onderscheid maken tussen werknemers bij ontslag. Als de werkgever deze regel overtreedt, is het ontslag vernietigbaar.

Discriminatiegronden zijn: nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid, ras en burgerlijke staat. De gelijke-behandelingswetgeving beschermt ook ontslag wegens leeftijd, handicap of chronische ziekte. Voor de werkgever gelden daarnaast ook specifieke-gelijke behandelingsvoorschriften.

Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt of er in een bepaalde situatie sprake is van ongelijke behandeling. Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is niet bindend.

Er kan sprake zijn directe of indirecte discriminatie. Indirecte discriminatie kan soms toegestaan zijn. De werkgever moet dan het bestaan van een objectieve rechtvaardigingsgrond aantonen. Een objectieve rechtvaardigingsgrond moet aan specifieke eisen voldoen, anders is het ontslag in strijd met de wet.

Dit artikel gaat in op alle aspecten van discriminatoir ontslag. Naast tips en voorbeelden wordt in dit artikel ook antwoord gegeven op een veel gestelde vraag over discriminatoir ontslag.

In dit artikel:

 • Gelijke-behandelingsnormen in diverse wetten
 • Het College voor de Rechten van de Mens (het College)
 • Welke discriminatiegronden zijn er?
 • Discriminatie bij ontslag
 • Discriminatie bij ontslag: beëindigingsovereenkomst
 • Discriminatie bij ontslag: ontbindende voorwaarde
 • Discriminatie bij ontslag: opzegging door werkgever
 • Discriminatie bij ontslag: ontslag op staande voet en tijdens proeftijd
 • Discriminatie bij ontslag: ontbinding bij de kantonrechter
 • Discriminatie bij ontslag: zwangerschap en ontslag
 • Vernietigbaarheid discriminatoir ontslag
 • Ontslag wegens handicap of chronische ziekte
 • Ontslag wegens leeftijd
 • Onderzoek leeftijdsdiscriminatie
 • Veelgestelde vraag Discriminatoir ontslag

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel