U bent hier

Verweerschrift

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Een verweerschrift geeft de belanghebbende de gelegenheid zich voorafgaand aan de procesgang schriftelijk te verdedigen tegen de argumentatie in bijvoorbeeld een beroepschrift van de andere partij. Een verweerschrift waarin feiten objectief en helder uiteen worden gezet, dat relevante overtuigende argumentatie bevat en vergezeld gaat van onderbouwende bewijsstukken bevordert het succes van een procedure. De uitnodiging voor het indienen van een verweerschrift komt van de instantie waarbij de andere partij zijn verzoek heeft ingediend. Ook tijdens de procedure kunnen de belanghebbende en de andere partij de gelegenheid geboden worden een verweerschrift in te dienen.

Dit artikel behandelt onder meer de eisen die aan een verweerschrift worden gesteld en wanneer een verweerschrift aan de orde kan komen. Daarnaast kunt u een model Pro forma verweerschrift ex artikel 7 671c BW (MB5003) wanneer een verweerschrift aan de orde kan komen downloaden.

In dit artikel:

  • Verweerschrift: eisen 
  • Verweerschrift: wanneer indienen?
  • Verweerschrift: zelf maken
  • Verweerschrift: zelf maken - voorbeeld
  • Wanneer aan de orde?
  • Model verweerschrift ex artikel 7 671b lid 1 sub a jo. artikel 7:669 lid 1 en 3 sub d BW (ontbinding wegens disfunctioneren)

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

  • Actueel en praktisch
  • Snel en betrouwbaar
  • Bespaart juridische kosten
  • Op computer én mobiel