U bent hier

Beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Geschreven door: 

Samenvatting

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt (automatisch) van rechtswege wanneer de overeengekomen tijdsduur is verstreken. Dus als een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2020, eindigt deze overeenkomst automatisch op 1 januari 2020. Partijen hoeven hier niets voor te doen, de arbeidsovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd. Er geldt wel een schriftelijke aanzegplicht, wat betekent dat de werkgever verplicht is het einde van een tijdelijke overeenkomst schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken aan te zeggen. Dat moet minimaal één maand voor het einde van de overeenkomst gebeuren, op straffe van een ‘boete’ ter hoogte van het loon over de niet in achtgenomen aanzegtermijn.

De hoofdregel van de automatische beëindiging kent echter verschillende uitzonderingen:

 • Als gevolg van 'het ketensysteem' kan een opeenvolgende reeks van tijdelijke arbeidscontracten leiden tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het laatste tijdelijke arbeidscontract wordt dan automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zodat dit laatste arbeidscontract niet meer van rechtswege kan eindigen.
 • Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in overleg wordt beëindigd en deze arbeidsrelatie vervolgens wordt voortgezet met een tijdelijk arbeidscontract, kan dit laatste arbeidscontract in de meeste gevallen niet van rechtswege eindigen.
 • Als in de cao of in de tijdelijke arbeidsovereenkomst de clausule is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd, kan deze arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigen.

Als een van deze situaties zich voordoet, zijn de regels van het ontslagrecht volledig van toepassing. Als de werkgever of de werknemer de lopende arbeidsovereenkomst wil beëindigen, zal actie moeten worden ondernomen: bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst opzeggen of laten ontbinden door de kantonrechter. 

In dit artikel:

 • Ketensysteem
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst omzetten onbepaalde tijd
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst niet omzetten onbepaalde tijd
 • Ragetlie-regel
 • Ragetlie-regel opvolgende werkgevers
 • Ragetlie-regel einde arbeidsovereenkomst op grond van cao
 • Opzegclausule tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • Tussentijdse beëindiging tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • Beding tussentijdse opzegging
 • Beding tussentijdse opzegging: vereisten
 • Gevolgen stilzwijgende verlenging

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel