U bent hier

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Geschreven door: 

Samenvatting

Als u werkt met gedetacheerde werknemers uit de EU/EER-lidstaten, moet u rekening houden met de Detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71EG). Deze richtlijn garandeert een goede werkomgeving voor gedetacheerde werknemers. In het voorjaar van 2014 is er een Europese handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2014/67/EU) aangenomen met maatregelen die voor een betere handhaving van de EU-voorschriften inzake de detachering van werknemers moet zorgen. De Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn zijn samengekomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU die vanaf 18 juni 2016 van kracht is en de Wet Arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA) heeft vervangen.

Dit artikel informeert u over de juridische gevolgen die tewerkstelling heeft voor de arbeidsverhouding met de werknemer die u uit het buitenland aantrekt of in het buitenland tewerkstelt en voor de werknemer zelf. Zo wordt u erop gewezen welk recht op deze werknemer van toepassing is, welke arbeidsvoorwaarden moeten worden toegekend en of de cao van het woonland of het werkland - of misschien beide - worden toegepast. Het doel van de wet is te komen tot een betere handhaving van de Detacheringsrichtlijn. Daardoor kunnen werknemers de arbeidsrechtelijke bescherming, zoals gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek, genieten waar zij recht op hebben. Bovendien wordt aldus een gelijk speelveld tussen ondernemingen bevorderd.

In dit artikel:

 • EU/EER-gedetacheerde werknemers
 • Detacheringsrichtlijn
 • Detacheringsrichtlijn: uitzonderingen
 • Meldingsplicht
 • Aanpassing cao
 • Garantie minimum arbeidsvoorwaarden WAGA
 • Gunstigheidsbeginsel

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel