U bent hier

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De behandeling van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen is nu voorbehouden aan UWV, hoewel er wel een mogelijkheid is de kantonrechter om een oordeel te vragen nadat UWV negatief heeft beslist, of bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Waarmee u rekening moet houden bij een ontslag van één of meer werknemers wegens bedrijfseconomische noodzaak, leest u in dit artikel.

In dit artikel:

 • Ontslagverzoek als preventieve toets
 • Uitzonderingen
 • Redelijke grond voor ontslag
 • Concern
 • Uitbesteding
 • Collectief ontslag
 • Voorwerk: beëindigen andere contracten
 • Ontslagvolgorde - afspiegelingsbeginsel
 • AOW-gerechtigden eerst
 • Onmisbare werknemers
 • Peildatum afspiegeling
 • Toepassing afspiegelingsbeginsel: uitwisselbaarheid functies
 • Toepassing afspiegelingsbeginsel: afzonderlijke bedrijfsvestiging
 • Herplaatsingsmogelijkheden
 • Opzegverboden
 • Opzegverboden: uitzonderingen
 • Bedrijfsbeëindiging
 • Gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging
 • Algemene opzegverboden die altijd gelden
 • Procedure UWV
 • Verloop van de procedure
 • Tweede ronde
 • Beslissing
 • Toestemming UWV
 • Opzegtermijn verkort met proceduretijd
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst: procedure kantonrechter
 • Zelfde criteria als UWV
 • Datum ontbinding
 • Kantonrechter na weigering toestemming UWV
 • Transitievergoeding
 • Wederindiensttredingsvoorwaarde
 • Vervolgstappen door werknemer of werkgever: herstel ontslag
 • Vervolgstappen door werknemer of werkgever: hoger beroep
 • Praktisch: de ontslagprocedure
 • 1. Altijd aan UWV te overleggen gegevens
 • 2. Aanvullende gegevens
 • 3. Aan UWV te overleggen gegevens

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel