U bent hier

Inleenovereenkomst bij detachering

Geschreven door: 

Samenvatting

Detachering komt voor op diverse delen van de arbeidsmarkt. Het gaat veelal om hoger en lager opgeleide werknemers die over specifieke deskundigheden beschikken. Bedrijven die werknemers detacheren, hebben verschillende benamingen: detacheringsbedrijven, loonbedrijven of projectbureaus. Ook uitzendbureaus detacheren werknemers. Over het algemeen verbinden de werknemer en de uitlener zich voor langere tijd aan elkaar, waardoor het ook mogelijk is voor een langere periode van dezelfde gedetacheerde werknemer gebruik te maken.

Detachering van personeel door bedrijven met een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt komt het meeste voor. De uitlener maakt er zijn bedrijf of beroep van om vraag en aanbod van tijdelijke arbeid bij elkaar te brengen. Meer dan bij collegiale in- en uitlening speelt bij deze uitlening een duidelijk winstoogmerk.

Dit artikel gaat in op diverse aspecten van detachering vanuit de allocatieve functie. Aan de orde komen onder meer de driehoeksverhouding inlener, uitlener en werknemer, de wet- en regelgeving en de positie van de werknemer.

In dit artikel:

 • Inleenovereenkomst: algemeen
 • Driehoeksrelatie: opdrachtgever/opdrachtnemer/werknemer(s)
 • Inleenovereenkomst
 • Inleenovereenkomst: kenmerken
 • Inleenovereenkomst: voordelen
 • Inleenovereenkomst: nadelen
 • Inleenovereenkomst: risico's
 • Inlenersaansprakelijkheid
 • Illegale werknemers
 • Aansprakelijkheid arbeidsongevallen
 • Risico’s in dienst nemen gedetacheerde werknemer
 • Aangaan inleenovereenkomst
 • Aangaan inleenovereenkomst: checklist
 • Inleenovereenkomst: beëindiging
 • Inleenovereenkomst: bepaalde tijd
 • Inleenovereenkomst: voor onbepaalde tijd
 • Positie werknemer
 • Model Inleenovereenkomst bij detachering (kort)
 • Model Inleenovereenkomst bij detachering (uitgebreid)
 • Model Clausule Garantie veiligheid en vrijwaring
 • Model Boeteclausule bij aangaan rechtstreekse arbeidsrelatie
 • Vraag en antwoord Inleenovereenkomst detachering: WAADI-regels

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel