U bent hier

Inlenersaansprakelijkheid

Geschreven door: 

Samenvatting

Inlening, waaronder ook begrepen collegiale inlening, kan uitkomst bieden bij een tijdelijk personeelstekort. Inlening biedt een goede oplossing voor dit probleem, maar hoe zit het met de aansprakelijkheid?
Naast de inhoudingsplichtige werkgever kan ook een ander aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingenschuld. Zo is bijvoorbeeld de inlener aansprakelijk als de uitlener in gebreke is zijn eigen loonheffingenschuld te betalen. Inlenen is een situatie waarin een werknemer door zijn werkgever (de uitlener) ter beschikking is gesteld aan een inlener met instandhouding van zijn dienstbetrekking bij de uitlener. Deze werknemer werkt daarbij dan onder leiding of toezicht van de inlener. Als hiervan sprake is, is de inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffingen en voor de omzetbelasting die de uitlener verschuldigd is in verband met het ter beschikking stellen van de werknemer (dit in tegenstelling tot de ketenaansprakelijkheid die alleen een aansprakelijkheid voor de loonheffingen kent).

De inlenersaansprakelijkheidsregeling moet voorkomen dat uitleners misbruik maken van de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Wat kunt u als inlener doen om het risico van deze aansprakelijkheid te beperken? Per 1 juli 2015 geldt een aanpassing van de inlenersaansprakelijkheid. Dit betreft bepalingen die opgenomen zijn in de Wet schijnconstructies. Deze wet moet oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegengaan. Deze regelgeving raakt op zich niet de inlenersaansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting. Dit artikel gaat in op alle aansprakelijkheidsaspecten waar u mee te maken krijgt als u personeel van derden inleent. Daarnaast treft u praktijkvoorbeelden en een checklist aan.

In dit artikel:

 • Inlenersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid
 • Stichting Normering Arbeid
 • Inlener niet aansprakelijk
 • Disculpatieregeling
 • Verklaring inzake nakoming fiscale en premieverplichtingen
 • Inlenersaansprakelijkheid en anoniementarief
 • Inlenersaansprakelijkheid: internationale aspecten 
 • Inlenersaansprakelijkheid
 • Wet aanpak schijnconstructies
 • Veelgestelde vraag Inlenersaansprakelijkheid

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel