U bent hier

Managementovereenkomst

Geschreven door: 

Samenvatting

In de managementovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de inlenende onderneming en de management-bv. Gevolg hiervan is dat er in beginsel sprake is van een relatie die niet onder de loonheffingen valt. Helaas wil de fiscus hier niet altijd in meegaan. Het is dus van groot belang voor een inlener om goed te weten of de managementovereenkomst wel een overeenkomst is die niet leidt tot een inhoudingsplicht voor de loonheffingen. Indien er geen inhoudingsplicht is voor de inlener, kan deze wel geconfronteerd worden met de inlenersaansprakelijkheid.

Een echte managementovereenkomst kan juridisch worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht met grote mate van zelfstandigheid van de manager in de uitoefening van de werkzaamheden. Een managementovereenkomst moet zo min mogelijk overeenkomsten vertonen met een arbeidsovereenkomst, waarbij de feitelijke uitvoering van de overeenkomst van het grootste belang is.

Dit artikel gaat nader in op alle aspecten van de managementovereenkomst en bevat tevens diverse checklists, een praktijkvoorbeeld en het Model managementovereenkomst plus een toelichting. Het model kunt u downloaden voor eigen gebruik.

In dit artikel:

 • Managementovereenkomst: definitie
 • Zorgplicht
 • Aanwijzingen opdrachtgever
 • Voorafgaande bepalingen
 • Informatieplicht
 • Bepaalde persoon als feitelijke opdrachtnemer
 • Loon en kosten
 • Voor- en nadelen managementovereenkomst
 • Opzeggen managementovereenkomst
 • Opdrachtnemer: management-bv
 • Opdrachtnemer: natuurlijk persoon
 • (Fictieve) dienstbetrekking
 • Gevolgen beëindiging managementovereenkomst
 • Fiscale- en sociale verzekeringsaspecten
 • Verschijningsvormen: 1. Open management-bv
 • Verschijningsvormen: 2. Beheer-bv
 • Verschijningsvormen: 3. Diensten-bv
 • Verschijningsvormen: 4. Privémanagement-bv
 • Geen verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 • Management-bv – inhoudingsplicht
 • Criteria winst uit onderneming
 • Managementovereenkomst: administratieve aspecten
 • Managementovereenkomst: bedrijfseconomische aspecten
 • Model managementovereenkomst
 • Veelgestelde vraag Managementovereenkomst

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel