U bent hier

Uitzendwerk

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

De meest voorkomende vorm van inlenen is het aantrekken van uitzendkrachten via een uitzendbureau. Uitzendkrachten vervullen een belangrijke functie bij het overbruggen van een tijdelijk personeelsgebrek wegens ziekte, piekdrukte of vakanties. Daarnaast kunnen ze een tijdelijke aanvulling vormen op de kennis en vaardigheden van het eigen personeel.

De uitzendwereld is in de loop der jaren steeds gevarieerder geworden. Uitzendbureaus zenden zowel hoger als lager opgeleid personeel uit. Er zijn algemene uitzendbureaus, gespecialiseerde uitzendbureaus en projectbureaus. Bedrijven in de industriële en administratieve sector maken het meest gebruik van uitzendkrachten.

Dit artikel gaat in op alle aspecten van uitzendwerk en bevat het praktijkvoorbeelden, checklists, antwoorden op veel gestelde vragen over uitzendwerk en de modellen bevestigingsbrief lidmaatschap SNA en  bevestigingsbrief uitzendwerk. Deze modellen kunt u downloaden voor eigen gebruik.

In dit artikel:

 • Uitzendwerk: algemeen
 • Registratieplicht uitzendbureaus
 • Boetes
 • Van toepassing zijnde cao's
 • Cao's voor uitzendkrachten
 • Algemene voorwaarden ofwel leveringsvoorwaarden
 • Overige cao's binnen uitzendbranche
 • Vrijwaringsregeling inlenersaansprakelijkheid
 • NEN 4400: keurmerk uitzendbranche
 • Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid
 • Voorwaarden gebruik G-rekening
 • Vervanging G-rekening (2016)
 • Vervanging G-rekening: alternatief
 • Contract inlener en uitzendbureau
 • Stappen inlenen werknemer
 • Contract uitzendbureau en uitzendkracht: uitzendovereenkomst
 • Arbeidsrechtelijke regels uitzendwerk
 • Toepassing loonverhoudingsvoorschrift en cao's voor uitzendkrachten
 • Uitzendwerk en opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Uitzendbureau en opvolgend werkgeverschap
 • Opgeven arbeidshistorie
 • ABU-cao uitzendkrachten
 • Betekenis ABU-cao voor inlener
 • Feitelijke relatie inlener-uitzendkracht
 • Gevolgen beëindiging uitzendrelatie
 • Ontslagregeling van toepassing
 • Risicobeperking inlenersaansprakelijkheid uitzendbranche
 • Stichting Normering Arbeid
 • Model bevestigingsbrief uitzendwerk
 • Model bevestigingsbrief lidmaatschap SNA
 • Vraag en antwoord Uitzendwerk: Rechten en plichten zieke uitzendkracht
 • Vraag en antwoord Uitzendwerk: Fase A ABU-cao/rechtspositie uitzendkracht
 • Vraag en antwoord Uitzendwerk: Duur van fase B ABU-cao/rechtspositie uitzendkracht
 • Vraag en antwoord Uitzendwerk: Fase C van de ABU-cao/rechtspositie uitzendkracht
 • Vraag en antwoord Uitzendwerk: Fase 1 NBBU-cao/rechtspositie uitzendkracht
 • Vraag en antwoord Uitzendwerk: Fase 2 NBBU-cao/rechtspositie uitzendkracht
 • Vraag en antwoord Uitzendwerk: Fase 3 NBBU-cao/rechtspositie uitzendkracht
 • Vraag en antwoord Uitzendwerk: Fase 4 NBBU-cao/rechtszekerheid uitzendkracht
 • Vraag en antwoord Uitzendwerk: Buitenlandse uitzendkrachten

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel