U bent hier

Werknemersverzekeringen

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen het inkomensverlies als ze werkloos of arbeidsongeschikt worden. Nederland kent de volgende werknemersverzekeringen:

 • Werkloosheidswet (WW);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA);
 • Ziektewet (ZW).

De werkgever moet de premies werknemersverzekeringen, net als de andere loonheffingen, afdragen aan de belastingdienst. Een ZZP'er is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, hij kan zich verzekeren bij een particuliere verzekeraar of bij UWV. Dit artikel gaat in op alle aspecten van de werknemersverzekeringen. Daarnaast treft u diverse checklists aan en de geldende percentages en bedragen.

In dit artikel:

 • Werknemersverzekeringen: algemeen
 • Uitvoeringsstructuur sociale verzekeringen
 • Ziektewet (ZW): huidige regelgeving
 • Ziektewet (ZW): verplichtingen werkgever
 • Werkloosheidswet (WW): algemeen
 • Werkloosheidswet: duur loongerelateerde uitkering
 • Werkloosheidswet: overgangsperiode
 • Werkloosheidswet: veranderingen
 • Werkloosheidswet: IOAW
 • Ontslag oudere werknemer
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) – de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • WIA-beoordeling
 • Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • WGA: loongerelateerde uitkering
 • WGA: loonaanvulling of vervolguitkering
 • Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • Uitkering onder sociaal minimum
 • Eigen risicodragen
 • Procedure aanvraag en uitkering WIA
 • Positie werknemers WIA-regelgeving
 • Toekomstige ontwikkelingen WGA
 • Indeling werkgeverscategorieën
 • Loonkostenvoordeel oudere werknemers
 • Loonkostenvoordeel: doelgroepverklaring aanvragen
 • Loonkostenvoordeel: arbeidsgehandicapte werknemers
 • Stimuleren re-integratie
 • Financiële voordelen werkgevers
 • Regelingen mensen met arbeidsbeperking
 • Instrumenten doelgroep banenafspraak
 • Participatiewet

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel