U bent hier

Gelijke behandeling op grond van arbeidsduur

Geschreven door: 

Samenvatting

Er geldt een wettelijk verbod om onderscheid te maken tussen werknemers op grond van een verschil in arbeidsduur. Deze regeling is een onderdeel van de gelijke-behandelingswetten.

Deeltijders mogen niet slechter worden behandeld dan voltijders. Anders gezegd, de omvang van de arbeidsduur van de werknemer mag geen reden zijn voor een nadeliger behandeling. Het verbod van onderscheid naar arbeidsduur heeft als doel om rechtspositionele belemmeringen weg te nemen die kunnen kleven aan het werken in deeltijd.

Voor de hoofdlijnen van gelijke behandeling en non-discriminatie:  AWGB. Die hoofdlijnen gelden ook hier. In dit artikel wordt de speciale betekenis van de wettelijke regeling Wet verbod van onderscheid naar arbeidsduur (WOA) besproken. Er zijn diverse praktijkvoorbeelden en checklists opgenomen.

In dit artikel:

 • Verbod onderscheid arbeidsduur
 • Doel WOA
 • Vaststelling benadeling
 • Evenredigheidsbeginsel
 • Identieke behandeling
 • Gevarieerde behandeling
 • Benadeling
 • Objectieve rechtvaardigingstoets
 • WOA: bescherming en sancties
 • College voor de Rechten van de Mens

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel