U bent hier

Aansprakelijkheid voor schade die een werknemer lijdt

Onderwerp: 
Geschreven door: 
Kuis, Buul

Samenvatting

U hebt een aantal verplichtingen ten aanzien van de veiligheid van uw werknemers. U moet u niet alleen als een goed werkgever gedragen maar u bent ook verplicht maatregelen te nemen die voorkomen dat werknemers iets overkomt op het werk. Kortom, u moet alles in het werk stellen om de risico's voor uw werknemers zo laag mogelijk te houden.

Iedereen die verantwoordelijk is voor personeel krijgt vroeger of later te maken met werkgeversaansprakelijkheid. Dat kan in verschillende omstandigheden. U kunt aansprakelijk worden gesteld in geval van beroepsziekten, ongevallen, enzovoorts. In het algemeen geldt dat u niet aansprakelijk bent als u kunt bewijzen dat u heeft voldaan aan uw zorgplicht of dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Maar het is niet altijd even eenvoudig om dat aan te tonen.

Dit artikel behandelt de schade waarvoor een werknemer u aansprakelijk kan stellen. De schade kan een gevolg zijn van:

 • een bedrijfsongeval;
 • een beroepsziekte;
 • een ander ongeval.

In dit artikel:

 • Schade en aansprakelijkheid: wettelijke systeem in praktijk
 • Aansprakelijk stellen voor: drie groepen
 • Bedrijfsongeval: werkgever aansprakelijk
 • Beroepsziekte: werkgever aansprakelijk
 • Ander ongeval: werkgever niet aansprakelijk
 • Ander ongeval: voorbeeld werkgever toch aansprakelijk
 • Zorgplicht werkgever vastgelegd in wettelijke bepalingen
 • Zorgplicht volgens Arbeidsomstandighedenwet 1998
 • Schending zorgplicht beboetbaar feit
 • Zorgplicht volgens artikel 7:658 BW
 • Zorgplicht ook voor ingeschakelde werknemers
 • Zorgplicht volgens artikel 7:611 BW: goed werkgever/werknemer
 • Praktijkvoorbeelden invulling zorgplicht (artikel 7:658 BW)
 • Aansprakelijkheid bedrijfsongeval: voorbeeld
 • Verband werkzaamheden concreet aantonen
 • Bedrijfsuitjes: eigen verantwoordelijkheid in acht nemen
 • Verkeersdeelname in kader van het werk verplicht
 • Verjaring, maximumtermijn twintig jaar
 • Regeling asbestslachtoffers per 1 april 2014
 • Vraag en antwoord Aansprakelijkheid voor schade die een werknemer lijdt

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel