U bent hier

Verschijningsvormen van loon

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Loon is datgene wat een persoon uit een dienstbetrekking voor een bepaalde prestatie krijgt; een voordeel dat iemand geniet in de uitoefening van werkzaamheden bij een werkgever. Een prestatie kan zowel een 'doen' als een 'laten' zijn. Bij 'doen' kan bijvoorbeeld worden gedacht aan schappen vullen in een supermarkt of het repareren van auto's in een garage. Bij 'laten' is de prestatie 'niets doen', bijvoorbeeld het achterwege laten van het verkopen van ijs (uiteraard tegen betaling) in een bepaalde wijk waar een concurrent actief is.

Als er verder sprake is van een werkgever-werknemersrelatie, moet in het algemeen loonheffing worden ingehouden op de betaling van het loon of andere voordelen die de werknemer uit de dienstbetrekking geniet. Ook natura beloningen zijn loon. De werkgever is daarnaast verplicht de loonheffing(en) die hij van de werknemer heeft ingehouden met de overige (ten laste van de werkgever komende) loonheffingen (eindheffing, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet) op aangifte aan de Belastingdienst af te dragen.

Iemand die een arbeidsovereenkomst heeft, ontvangt (een vorm van) loon. Denk hierbij aan werknemers in het bedrijfsleven, waaronder ook directeuren, die al of niet (groot)aandeelhouder van vennootschappen zijn. Ook een aanstelling, een eenzijdige overeenkomst, geeft recht op de betaling van loon. Dit geldt voor ambtenaren, zij hebben een aanstelling. Er zijn gevallen waarbij er geen arbeidsovereenkomst aanwezig is, maar waarbij er over de beloning toch loonheffingen worden geheven, zoals bij de artiest en de beroepssporter. Bij  artiesten en beroepssporters spreken we bij belonen over gage.

In dit artikel:

 • Loon: verschijningsvormen
 • Loon in geld
 • Loon niet in geld
 • Loon in natura: voorbeeld
 • Aanspraken
 • Gage
 • Loon van derden
 • Postuum loon: voorbeeld
 • Erfgenamen beslissen
 • Negatief loon
 • Vrijgestelde verstrekkingen leiden niet tot negatief loon
 • Salaris
 • Schadeloosstelling bij ontslag
 • Schadevergoeding bij ongeval
 • Niet contractueel bedongen beloningen
 • Vraag en antwoord Verschijningsvormen van loon

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel