U bent hier

Aanspraken

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Het begrip 'aanspraak' is niet eenvoudig uit te leggen. Sommige aanspraken zijn belast en andere weer vrijgesteld: het is zeker niet gemakkelijk bij deze abstracte en weerbarstige materie de wetgeving goed te begrijpen en ook correct toe te passen. Toch wordt dit wel van u verwacht.

Een aanspraak is een (juridisch) afdwingbaar recht om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meerdere uitkeringen of verstrekkingen te krijgen. Aan een aanspraak is dus een recht op een of meerdere uitkeringen of verstrekkingen gekoppeld. Aanspraken kennen veel verschijningsvormen. Sommige aanspraken, zoals de pensioenaanspraken, zijn bekend. Andere weer niet. Bij een pensioen is het opbouwen van de aanspraak en de latere uitkeringen duidelijk te herkennen. Onbekende of moeilijk te herkennen aanspraken kunnen in de praktijk vervelende gevolgen hebben. Bij aanspraken is het belangrijk om twee momenten te onderscheiden, namelijk het moment waarop de aanspraak wordt opgebouwd – een recht op – en later, het moment waarop de aanspraak wordt uitgekeerd.

In dit artikel verduidelijken wij u het begrip 'aanspraak' met een schematisch overzicht. Vervolgens komt de (wijze van) waardering van aanspraken aan de orde, gevolgd door de behandeling van enkele vrijgestelde aanspraken dan wel uitkeringen/verstrekkingen en de wijze waarop deze al dan niet worden belast.

In dit artikel:

 • Begripsomschrijving: algemeen
 • Begripsomschrijving: vijf criteria
 • Begripsomschrijving: 1 Recht werknemer (of nabestaanden)
 • Begripsomschrijving: 2 Toekomst
 • Begripsomschrijving: 3 Uitkeringen/verstrekkingen ontvangen
 • Begripsomschrijving: 4 Recht verzekerd
 • Begripsomschrijving: 5 Naast gewone beloning
 • Aanspraak: belast of onbelast
 • Aanspraak: omkeerregel
 • Wettelijk vrijgestelde aanspraken
 • Waarde aanspraak
 • Vakantiebonnen
 • Vakantiebonnen: voorbeeld
 • Eigen bijdrage
 • Eigen bijdrage: voorbeeld
 • Eigen bijdrage: vrijgestelde aanspraken
 • Uitkeringen: studiekosten
 • Uitkeringen: studiekosten vrijgesteld voorbeeld
 • Uitkering: overlijdensuitkeringen
 • Uitkering: overlijdensuitkeringen groter dan drie maandlonen
 • Uitkering: overlijdensuitkeringen groter dan drie maandlonen voorbeeld
 • Uitkering: pensioenregeling met recht op eenmalige overlijdensuitkering
 • Vraag en Antwoord Aanspraken

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel