U bent hier

Rente belastingdienst

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

U kunt van de belastingdienst twee soorten renten opgelegd of vergoed krijgen:

 • U moet belastingrente (tot 2013: heffingsrente) betalen als achteraf blijkt dat het bedrag op de aangifte loonheffingen te laag is geweest. De belastingrente wordt berekend over de periode vanaf 1 januari na afloop van het kalenderjaar, waarop de nageheven belasting betrekking heeft, tot en met 14 dagen na de dagtekening van de naheffingsaanslag. Blijkt bij berekening achteraf dat u te veel loonheffingen hebt betaald, dan vergoed de Belastingdienst belastingrente als de Belastingdienst langer dan 8 weken doet over de behandeling van het verzoek om die teruggaaf. Die periode start 3 maanden na afloop van het belastingjaar waarover de teruggaaf betrekking heeft en eindigt 14 dagen na de dagtekening van de teruggaafbeschikking.
 • U moet invorderingsrente betalen, als u een belastingaanslag te laat betaalt. De Belastingdienst berekent de invorderingsrente over de periode die begint op de eerste dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag vóór de dag waarop u betaalt.

Dit artikel voorziet onder meer in een duidelijk voorbeeld van een berekening van belastingrente en maakt u duidelijk wat de Belastingdienst verstaat onder 'dag van betaling'. Tevens treft u de door de Belastingdienst vastgestelde percentages belasting- en invorderingsrenten aan. De wetgever stelt de percentages elk kwartaal vast.

In dit artikel:

 • Renteregeling vanaf 2013
 • Belastingrente
 • Belastingrente: bezwaar
 • Invorderingsrente
 • Naheffingsaanslag
 • Grondslag invorderingsrente
 • Termijn voor berekening
 • Invorderingsrente: bezwaar
 • Overzicht belastingrente en invorderingsrente: percentages belastingrente (loonheffingen)
 • Vraag en antwoord Rente belastingdienst: berekening heffingsrente

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel