U bent hier

Aansprakelijkstelling

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Niet altijd is het voor de fiscus mogelijk de (gehele) schuld bij de belasting- en/of premieschuldige te innen. Verschillende wettelijke bepalingen bieden de fiscus de mogelijkheid de belasting- of premieschuld in die situatie op derden te verhalen, zoals:

 • Een inlener van personeel: inlenersaansprakelijkheid is aan de orde als een inhoudingsplichtige een werknemer van hemzelf met instandhouding van zijn dienstbetrekking ter beschikking stelt aan een derde. Een soortgelijke aansprakelijkheid geldt voor de aannemer, indien hij werkzaamheden uitbesteedt aan een onderaannemer met personeel.
 • Werknemers: de belastingontvanger kan een werknemer aansprakelijk stellen, als hij wist of behoorde te weten dat van hem te weinig loonheffingen zijn ingehouden.

Dit artikel informeert u over derden die door de Belastingdienst aansprakelijk kunnen worden gesteld voor loonheffingschulden en voor de eventuele over de belasting- of premieschuld verschuldigde rente, eventuele boetes en kosten. Tevens komt de procedure van aansprakelijkstelling aan de orde.

In dit artikel:

 • Loonheffing
 • Aansprakelijkstelling groepen van derden
 • 1. Aannemers van werk en inleners van personeel
 • Ketenaansprakelijkheid
 • Inlenersaansprakelijkheid
 • 2. Bestuurders lichamen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Aansprakelijkheid niet-rechtspersoon
 • 3. Bestuurders aan vennootschapsbelasting onderworpen lichamen
 • 4. Aansprakelijkstelling werknemers
 • Aansprakelijkstelling werknemersverzekeringen
 • Aansprakelijk stellen werknemer: voorbeeld
 • Werknemer: definitie
 • Werknemer: goede trouw
 • Werknemer: disculpatie
 • Mogelijkheid tot disculpatie
 • Samenloop met inkomstenbelasting
 • Procedure aansprakelijkstelling
 • Vorderingen Belastingdienst
 • Beschikking
 • Betwisting
 • Bezwaar aansprakelijkstelling
 • Vraag en antwoord Aansprakelijkstelling werknemer

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel