U bent hier

Fiscale Wet bestuurdersaansprakelijkheid (WBA)

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur bij besloten vennootschappen, dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden van deze vennootschap. Ook bestuurders van andere en buitenlandse organisaties, zoals de limited (Ltd) en overige aan vennootschapsbelasting onderworpen lichamen, kunnen met deze regelgeving te maken krijgen.

De bestuurder kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de niet-betaling van de belastingschuld aan de belastingdienst komt door 'kennelijk onbehoorlijk bestuur', malafide, onbezonnen, roekeloos en onverantwoord handelen. Het vermoeden daarvan wordt gewekt wanneer het lichaam de betalingsonmacht niet tijdig heeft gemeld.

Dit artikel informeert u over de fiscale wettelijke bepalingen inzake de bestuurdersaansprakelijheid (WBA). Het betreft een hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders (van voornoemde lichamen). De Belastingdienst effectueert deze aansprakelijkheid via een zogeheten beschikking aansprakelijkstelling. De rechtspersoon, dan wel één of meer van haar bestuurders, moet(en) de ontvanger van de belastingdienst informeren als loonheffingschulden (maar ook andere belastingschulden, zoals omzetbelasting en accijns) niet (tijdig) kunnen worden voldaan (betalingsonmacht).

Dit artikel voorziet tevens in een schema, waaruit duidelijk wordt of een rechtspersoon betalingsonmacht al dan niet rechtsgeldig heeft gemeld. Uit een correcte melding kan de belastingdienst vervolgens nog de conclusie trekken of de betalingsonmacht het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. Is dat het geval, dan kan de ontvanger van de belastingdienst de bestuurder ondanks een correcte melding aansprakelijk stellen.

In dit artikel:

 • Wet bestuurdersaansprakelijkheid WBA
 • Beoordeling mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid: schema
 • WBA: rechtspersonen
 • WBA: voorbeeld rechtspersonen volgens WBA
 • WBA: Engels bedrijf in Nederland valt onder WBA
 • Bestuurder in de zin WBA
 • Bestuurder in de zin WBA: 1. gewezen bestuurders
 • Bestuurder in de zin WBA: 2. beleidsbepalers
 • Bestuurder in de zin WBA: 3. vereffenaar
 • Bestuurder in de zin WBA: 4. rechtspersoon die als bestuurder optreedt
 • Betalingsonmacht
 • Betalingsonmacht: eerste fase
 • Uitslag melding betalingsonmacht
 • Betalingsonmacht: tweede fase
 • Betalingsonmacht: melding rechtsgeldigheid
 • Betalingsonmacht: melding rechtspersoon schema
 • Kennelijk onbehoorlijk bestuur: lastig te beoordelen
 • Kennelijk onbehoorlijk bestuur: situaties
 • Bewijspositie bestuurder
 • Bewijslast rechtsgeldige melding betalingsonmacht
 • Bewijslast niet-rechtsgeldige melding betalingsonmacht
 • Bestuurderaansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden van het lichaam
 • Verdeling bewijslast: schema
 • Vraag en antwoord Aansprakelijkheid commissaris
 • Vraag en antwoord Melding betalingsonmacht

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel