U bent hier

Invordering door de Belastingdienst

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

U kunt een belastingaanslag maar het beste op tijd betalen. De termijn waarbinnen u moet betalen, hangt af van het soort belastingaanslag. Op elke belastingaanslag staat de uiterste betaaldatum. Op deze datum moet het te betalen bedrag op de rekening van de belastingdienst staan. Als u niet tijdig betaalt, start de belastingdienst een invorderingstraject op. De ‘ontvanger van ’s Rijksbelastingen’, kortgezegd ’de ontvanger’, houdt zich bezig met de invordering van niet tijdig voldane belastingschulden. Het is belangrijk goed te weten wat uw mogelijkheden zijn bij de invordering van een belastingaanslag.

Dit artikel biedt u inzage in de belangrijkste invorderingsmaatregelen die de belastingdienst kan nemen, aangevuld met voorbeelden en een checklist 'Redenen versnelde invordering’ en een aantal tips. Welkome aanvullende informatie over de maatregelen van de belastingdienst bij invordering en over uw bijbehorende positie als belastingbetaler.

In dit artikel:

 • Belastingschuld
 • Invordering direct betalen
 • Betaling uitsluitend giraal
 • Belang tijdstip van betalen
 • Toerekening betaling volgens bepaalde volgorde
 • Toerekening betaling
 • Versnelde invordering: reden vastleggen
 • Versnelde invordering: checklist redenen
 • Vervaldatum aanslag leidend
 • Dwanginvordering: aanmaning
 • Dwanginvordering: dwangbevel
 • Bezwaar dwangbevel
 • Mogelijkheden tenuitvoerlegging dwangbevel
 • Vraag en antwoord Invordering door de belastingdienst: beslaglegging
 • Vraag en antwoord Invordering door de belastingdienst: dwangbevel

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel