U bent hier

Vakantiedagen afkopen

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

De werkgever is wettelijk verplicht de werknemer vakantieverlof toe te kennen. Gedurende dit verlof is de werkgever verplicht het loon van de werknemer door te betalen. Bij een werkweek van vijf dagen bedraagt de wettelijk vastgestelde minimumvakantieperiode twintig werkdagen per jaar. Vaak komen werkgever en werknemer een hoger aantal vakantiedagen, de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’, overeen. Dit kan worden vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dergelijke regelingen worden veelal aangetroffen in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) of bedrijfsregelingen.

De opbouw van vakantiedagen gebeurt in theorie door opbouw per dag vanaf het moment van indiensttreding over de dagen, waarop de werknemer recht heeft op loon. Een werknemer kan dus pas een vrije dag opnemen als hij het daarvoor benodigde aantal vakantie-uren heeft opgebouwd.

In dit artikel wordt nader ingegaan op de term bovenwettelijke vakantiedagen, de afkoop van vakantiedagen en de consequenties van te weinig of te veel opgebouwde vakantiedagen. Met behulp van diverse voorbeelden zijn deze onderwerpen nader toegelicht. 

In dit artikel:

  • Toekennen vakantieverlof: wettelijke verplichting
  • Uitbetaling vakantiedagen kan verjaren
  • Fiscale gevolgen afkoop vakantiedagen
  • Omgekeerde situatie: te veel vakantiedagen opgenomen
  • Afspraken schriftelijk vastleggen
  • Schematisch overzicht opgenomen vakantiedagen

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

  • Actueel en praktisch
  • Snel en betrouwbaar
  • Bespaart juridische kosten
  • Op computer én mobiel