U bent hier

Transitiebudget

Geschreven door: 

Samenvatting

Per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding, zoals we deze reeds jarenlang kenden in Nederland (gouden handdruk) in beginsel afgeschaft en vervangen door een transitiebudget.

Een ontslaguitkering, komt aan de orde nadat vaststaat dat de dienstbetrekking met de werknemer is beëindigd. Als herstel van de dienstbetrekking niet meer tot de mogelijkheden behoort, kunnen werkgever en werknemer onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding en de wijze waarop een en ander wordt geregeld. Soms legt de kantonrechter de ontslaguitkering op. In alle gevallen wis het van belang te beoordelen of de vergoeding loon uit dienstbetrekking vormt.

Dit artikel maakt u wegwijs in de fiscale behandeling van het transitiebudget. Aan de orde komen onder meer de kwalitatieve en de kwantitatieve toets bij de beoordeling of uitkeringen bij het einde van de dienstbetrekking kwalificeren voor een ten laste van de werkgever komende eindheffing. Met ingang van 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Ook ten aanzien van het omzetten van een ontslaguitkering (de gouden handdruk) in een stamrecht speelde deze problematiek. De afschaffing betekent dat ontslagvergoedingen direct belast worden met loonheffing.

In dit artikel:

 • Transitievergoeding: per 1 juli 2015
 • Ontslagvergoeding: uitkering in geld of prepensioen?
 • Kwalitatieve toets beoordeling ontslaguitkeringen
 • Ontslag wegens reorganisatie
 • Ontslag wegens disfunctioneren
 • Kwantitatieve toets beoordeling ontslaguitkeringen
 • Vraag en antwoord Transitiebudget: vervroegde uittreding

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word lid en u krijgt direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Altijd bij de hand
 • Op computer én mobiel