U bent hier

Vrijwilligers: vergoeding vrijgesteld

Geschreven door: 

Samenvatting

De vrijwilligersregeling is een duidelijke regeling voor het verstrekken van geringe kostenvergoedingen aan vrijwilligers.

In plaats van de fiscale vrijwilligersregeling (maximaal € 1.800), kunnen sportorganisaties, algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en organisaties die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeven te doen, er ook voor kiezen om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger werkelijk maakt, zelfs als deze werkelijk gemaakte kosten de maximumbedragen van de fiscale vrijwilligersregeling overschrijden.

De vrijwilligersvergoedingen zijn vrijgesteld voor de loonheffingen. Met andere woorden: de vergoeding, die vrijwilligers ontvangen voor vrijwilligerswerk hoeven niet als loon aan de Belastingdienst in de loonadministratie te worden opgegeven en ook zijn er geen loonheffingen verschuldigd. Aan de vrijstelling zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Welke voorwaarden dat zijn, leest u in dit artikel.

In dit artikel:

 • Vrijwilligersregeling
 • Vrijwilliger: definitie
 • 1. Niet bij wijze van beroep arbeid verrichten
 • Vage grens tussen beroepskracht en vrijwilliger: voorbeeld
 • 2.1 Ten behoeve van: privaatrechtelijk lichaam niet onderworpen aan heffing vennootschapsbelasting of …
 • 2.2 Ten behoeve van: algemeen nut beogende instelling (ANBI)
 • 2.3 Ten behoeve van: een sportorganisatie
 • Hogere vergoeding mogelijk bij meer kosten
 • Hogere vergoeding zonder gemaakte kosten
 • Fiscale beperkingen niet van toepassing
 • Fictief dienstverband
 • Vrijwilligersregeling: vergoeding aannemelijk maken
 • Vergoeding in natura
 • Vrijwilligersregeling: voor- en nadelen
 • Vrijwilligersregeling: ja of nee
 • Vrijwilligersregeling: schematisch overzicht
 • Vraag en antwoord Uurtarief hanteren

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel