U bent hier

Werkkostenregeling

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

U beloont uw werknemer met onder meer loon en vakantiegeld. Een beloning kan daarnaast nog bestaan uit een vergoeding zoals voor woon-werkverkeer, het kerstpakket of een personeelsfeest. U en uw werknemer willen daarbij vanzelfsprekend optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden dit fiscaalvriendelijk (lees: zonder of met lage loonheffingen) te doen. De werkkostenregeling biedt hiertoe een aantal mogelijkheden.

In dit artikel:

 • Werkkostenregeling
 • Loon uit vroegere dienstbetrekking
 • Vergoedingen/verstrekkingen oud-werknemer
 • Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die niet onder de werkkostenregeling mogen worden gebracht
 • Vergoeden zonder inhouding van loonheffing
 • Werkkostensystematiek
 • Werkkostensystematiek: forfaitaire vrijstelling: let op kolom 14
 • Vergoeding zakelijke kilometers
 • Noodzakelijkheidscriterium
 • Noodzakelijkheid van hulpmiddelen: voorbeeld
 • Gereedschap en dergelijke apparatuur
 • Computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur
 • Vaste kostenvergoedingen
 • Cafetariaregelingen en noodzakelijkheid
 • Bestuurders en commissarissen
 • Noodzakelijkheidscriterium: voorbeeld
 • Korting producten uit eigen bedrijf
 • Arbovoorzieningen
 • Onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen
 • Toetsen vrije ruimte
 • Concernregeling 
 • Concern: definitie
 • Werkgever met hoogste fiscale loon betaalt eindheffing
 • Gebruikelijkheidstoets
 • Individueel verlonen of als werkkosten aanwijzen: voorbeeld
 • Keuzemogelijkheid (onderbrengen kosten)
 • Waarderingsregels
 • Overzicht bijzondere posten werkkostenregeling
 • Werknemers wonen/werken in buitenland en wonen/werken in Nederland
 • Fiscale optimalisatie: voorbeeld
 • Toepassing WKR: rekenvoorbeelden
 • Stroomschema werkkostenregeling
 • Werkkostenregeling kostenoverzicht (hulpmiddel bij inventarisatie en controle)
 • Werkkostenregeling vergoedingen en verstrekkingen
 • Overzicht buitenlandsituaties en werkkostenregeling
 • Vraag en antwoord Werkkostenregeling: Eindheffingsbestanddeel
 • Vraag en antwoord Werkkostenregeling: arbeidsrechtelijke afspraak over meer dan € 0,19 kilometervergoeding

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel