U bent hier

Wettelijke bedingen

Geschreven door: 

Samenvatting

Het is raadzaam ook de bedingen die niet wettelijk zijn geregeld, op te nemen in de arbeidsovereenkomst of in een afzonderlijke overeenkomst. De werknemer is in verschillende opzichten afhankelijk van zijn werkgever. Enerzijds is hij bijvoorbeeld verplicht eenzijdige instructies van de werkgever op te volgen. Anderzijds vormt het door de werkgever uitgekeerde loon bijna altijd de enige financiële bron voor de werknemer om in zijn levensonderhoud te voorzien. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de werknemer arbeidsvoorwaarden accepteert die hij niet zou aanvaarden als deze afhankelijke positie afwezig zou zijn. 

Om hiervoor genoemde redenen is in het Burgerlijk Wetboek (BW) een vrij uitvoerige regeling opgenomen die tot doel heeft de werknemer als zwakkere contractspartij te beschermen. De bepalingen zijn daarom in meer of mindere mate dwingendrechtelijk van aard. Dit wil zeggen dat partijen er niet – of slechts op een door de wet voorgeschreven wijze – van mogen afwijken. 

De wettelijke regeling is niet allesomvattend. In het BW ontbreken namelijk veel regels voor zaken die werkgevers en/of werknemers toch belangrijk vinden om te regelen. Het arbeidsrecht biedt de ruimte hierover nadere afspraken te maken. De arbeidsovereenkomst is namelijk in eerste instantie een partijafspraak. Deze partijafspraak wordt in belangrijke mate beperkt door de wet, de gewoonte en de eisen van redelijkheid en billijkheid. Waar geen beperking ligt in bijvoorbeeld dwingende rechtsregels, kunnen partijen echter zelf nadere afspraken maken om te komen tot een arbeidsrelatie op maat.

In dit artikel:

 • Wettelijke verplichte bedingen
 • Schriftelijke afspraken
 • Rechtsregels
 • Boetebeding
 • Boetebeding: wettelijke eisen
 • Boetebeding: toelichting vereisten
 • Proeftijdbeding
 • Eenzijdig wijzigingsbeding
 • Beding inzake nevenactiviteiten
 • Geheimhoudingsbeding
 • Relatiebeding
 • Overwerkbeding
 • Anti-ronselbeding
 • Studiekostenbeding
 • Octrooi/uitvindingenbeding/beding inzake intellectuele eigendom
 • Bedingen tot arbeidstijden
 • Geheimhoudingsbeding
 • Geheimhoudingsclausule
 • Relatiebeding
 • Overwerkbeding
 • Anti-ronselbeding
 • Studiekostenbeding
 • Uitvindingenbeding
 • Beding met betrekking tot arbeidsduur
 • Beding met betrekking tot arbeid in ploegendienst
 • Beding met betrekking tot slaapdienst
 • Model eenzijdig wijzigingsbeding
 • Model Beding in het kader van intellectuele eigendom
 • Vraag en antwoord Wettelijke bedingen: Nevenarbeidsbeding

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel