U bent hier

Opzegtermijnen en -verboden werkgever en werknemer

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

U moet bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst de opzegtermijnen en -verboden in acht nemen. Pas als de ontslagtoestemming door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) is afgegeven, kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. De ontslagvergunning heeft een geldigheidsduur van vier weken. In die periode moet de werkgever gebruikmaken van de verleende toestemming voor ontslag. Zowel de werkgever als de werknemer is hierbij gebonden aan de geldende opzegtermijnen. De wettelijke opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen, hangt af van de duur van het contract. Het is toegestaan de opzegtermijn in een schriftelijke arbeidsovereenkomst te verlengen. Bij verlenging van de voor de werknemer geldende opzegtermijn, geldt dat de opzegtermijn voor de werkgever altijd twee maal zolang moet zijn. In een van toepassing zijnde cao kan hier overigens weer van afgeweken worden met dien verstande dat de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen, niet korter mag zijn dan de opzegtermijn die geldt voor de werknemer.

Op de dag dat een arbeidsovereenkomst formeel wordt opgezegd, mag er geen opzegverbod (in het dagelijkse spraakgebruik meestal ontslagverbod genoemd) van toepassing zijn.

Dit artikel informeert u onder meer over de hoofdregel die u bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst in acht moet nemen, de verplichte duur van de opzegtermijn, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer en de opzegverboden.

In dit artikel:

 • Wettelijke opzegtermijn
 • Opzegging tegen bepaalde dag
 • Overige loonbetalingsperioden
 • Duur opzegtermijn werkgever
 • Afwijkingen mogelijk
 • Berekening opzegtermijn bij opvolgende dienstverbanden
 • Wettelijke opzegtermijnen: checklist
 • Beëindiging door werknemer
 • Opzegverboden
 • Ontslagbescherming
 • AOW-gerechtigde leeftijd
 • Opzegverboden
 • Bevestiging van ontslagname door werknemer
 • Vraag en antwoord Opzegtermijn en -verboden werkgever en werknemer: schadeplichtigheid

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel