U bent hier

Ontbinding arbeidsovereenkomst: door werkgever of werknemer

Geschreven door: 

Samenvatting

Zowel de werkgever als de werknemer kan de kantonrechter om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. De werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden als er sprake is van een redelijke grond voor ontslag, zonder dat er een mogelijkheid bestaat de werknemer binnen een redelijke termijn te herplaatsen in een andere functie, al dan niet met behulp van scholing. Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid de kantonrechter te verzoeken over te gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis).

Aan ontbindingsverzoeken door de werknemer ligt bijna altijd (vermeend) ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever ten grondslag. De werknemer wil niet alleen weg, hij wil aanspraak behouden op de transitievergoeding. De werkgever zal zich meestal niet tegen het ontbindingsverzoek verzetten, wel tegen de gevraagde vergoeding.

In dit artikel vindt u onder meer informatie over de keuze die u hebt wanneer u een arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer.

In dit artikel:

 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Ontbinding wegens onvoldoende functioneren: voorbeeld
 • Ontbinding vanwege verstoorde arbeidsrelatie: voorbeeld
 • Wijziging functie of arbeidsvoorwaarden: voorbeeld
 • Opzegverboden
 • Panama route
 • Ontbinding door werknemer
 • Model verzoek tot ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel