U bent hier

Collectief ontslag: betrokkenheid vakbonden en OR/PVT

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

U moet een voornemen tot collectief ontslag altijd tijdig ter raadpleging bij de vakbonden neerleggen. Ook moet u, als er een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) is ingesteld, de OR/PVT om advies vragen.

Dit artikel behandelt de verplichte betrokkenheid van de vakbonden en de OR/PVT bij een collectief ontslag. U krijgt informatie over gegevens die u de vakbonden moet aanreiken en procedure die u moet volgen.

Overigens kunt u met de vakbonden onder meer afspraken maken over geheimhouding van het voorgenomen collectief ontslag. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) legt OR-leden en leden van commissies een geheimhoudingsplicht op. Bij het ontslagverzoek aan UWV moet de werkgever ook opgaaf doen van het tijdstip waarop de OR/PVT over het voorgenomen besluit is of zal worden geraadpleegd, dan wel in kennis is of zal worden gesteld en geraadpleegd over de uitvoering van het besluit.

In dit artikel:

 • Collectief ontslag
 • Raadpleging vakbonden
 • Onderzoeksplicht werkgever
 • Collectief ontslag in de cao
 • Cao raadplegen
 • Verstrekking gegevens aan vakbond(en)
 • Collectief ontslag
 • Procedure overleg met vakbonden
 • OR-advies
 • OR/PVT-advies: stap 1
 • Beroep

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel