U bent hier

Cafetariaregeling of individueel keuzebudget: gevolgen pensioengrondslag

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Uw werknemer kan met een cafetariastelsel of individueel keuzebudget de samenstelling van zijn arbeidsvoorwaardenpakket wijzigen. Door bepaalde onderdelen tegen elkaar uit te ruilen stemt de medewerker het arbeidsvoorwaardenpakket meer op zijn eigen wensen af terwijl de waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket in principe gelijk blijft. Een bekend onderdeel van een cafetariasysteem is bijvoorbeeld het kopen en verkopen van vakantiedagen.

Het is mogelijk dat door de uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden het brutoloon wordt verlaagd. Een verlaging van het brutoloon heeft in beginsel ook invloed op een aantal loongerelateerde regelingen.

Sommige onderdelen van een cafetariastelsel of individueel keuzebudget kunnen van invloed zijn op de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het bedrag waarover de werknemer pensioenrechten opbouwt. Afhankelijk van de pensioenregeling wordt de pensioengrondslag eenmaal per jaar of maandelijks vastgesteld. Als werkgever en werknemer ervoor kiezen het vaste bruto(maand)loon te verlagen, kan de pensioengrondslag in een aantal gevallen worden verlaagd. Als dit het geval is leidt dit tot een lagere opbouw van het ouderdomspensioen en lagere aanspraken op een nabestaandenpensioen.

In dit artikel:

 • Cafetariaregeling of individueel keuzebudget: pensioengrondslag
 • Cafetariaregeling/IKB: realiteitswaarde
 • Pensioengrondslag/pensioengevend loon
 • Extra pensioen opbouwen
 • Wel of niet tot pensioengrondslag behoren
 • Behoud pensioengrondslag bij omzetting fiscaal loon in onbelaste loonbestanddelen
 • Voorwaarden achterwege blijven verlaging pensioengrondslag bij uitruil beloningsbestanddelen
 • Aanbevelingen
 • Invoering (beperkt) cafetariasysteem/IKB
 • Vraag en antwoord Cafetariastelsel of individueel keuzebudget: gevolgen pensioengrondslag

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel