U bent hier

Personeelsdossier

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

U bent verplicht een administratie bij te houden waarin gegevens van uw personeel zijn opgenomen. Toch is een werkgever niet verplicht alle documenten en gegevens te bundelen in één personeelsdossier. Bijna elke werkgever doet dit wel, omdat hij ervaart dat een volledig toegankelijk dossier de werkzaamheden eenvoudiger maken. Speelt er bij u een ontslagaanvraag bij UWV, dan hebt u niet alleen bepaalde gegevens van de werknemer nodig, maar ook documenten waarmee u uw ontslagverzoek kunt onderbouwen. Door de invoering van Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 is goede dossiervorming extra belangrijk geworden.

Een aantal gegevens en documenten bent u verplicht een bepaalde periode te bewaren, zoals een kopie van het identiteitsbewijs en de opgaaf van de gegevens voor de loonheffingen. Persoonlijke gegevens van een werknemer moeten apart worden bewaard in een speciaal daarvoor aangelegd (papieren) personeelsdossier. Neem als uitgangspunt voor iedere werknemer een op dezelfde manier opgebouwd dossier. Dit artikel beschrijft hoe u een personeelsdossier dient in te richten.

In dit artikel:

 • Personeelsdossier
 • Personeelsadministratie
 • Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015
 • Bescherming privégegevens
 • Digitaliseren persoonsgegevens
 • Niet digitaal opslaan
 • Instemmingsrecht ondernemingsraad
 • Inrichten dossiers
 • Niet in personeelsdossier
 • Individueel dossier
 • Salarisdossier
 • Documenten loonbeslag
 • Collectief personeelsdossier
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Overzicht bewaartermijnen personeelsgegevens personeelsdossier
 • Medische gegevens
 • Wet werk en zekerheid
 • Afspiegelingsbeginsel
 • Afwijking van 10% of andere ontslagvolgorde
 • Dossiervorming om personeel te behouden
 • Personeelskaart
 • Informatieformulier noodgevallen
 • Vraag en antwoord personeelsdossier

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel