U bent hier

Personeelshandboek

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Hebt u regels en richtlijnen voor uw medewerkers vastgelegd in een personeelshandboek? Een personeelshandboek is voor iedere werknemer een bron van informatie. Het schept duidelijkheid over regels en richtlijnen, rechten en plichten.

Als u een handboek uitbrengt met personele regelingen die voor alle medewerkers gelden, moet u er wel rekening mee houden dat u misschien met een aantal of misschien zelfs veel medewerkers individuele afspraken hebt, die kunnen afwijken van de uniforme regeling. Werknemers houden recht op eerder gemaakte afspraken, tenzij er in hun arbeidsovereenkomst nadrukkelijk is verwezen naar dit personeelshandboek en er met de werknemer is overlegd over de voorgenomen wijziging. Houdt de werknemer echter voet bij stuk, dan kunt u met een van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) verkregen instemming aantonen dat u door een zwaarwegend belang tot deze eenzijdige wijziging wordt gedwongen welke uitgaat boven het belang van de werknemer. Als de OR of PVT met een aanpassing instemt, neemt de rechter meestal aan dat er sprake is van een zwaarwegend belang van de werkgever waarvoor het belang van de werknemer moet wijken. Dit is echter niet altijd het geval. Een OR bindt een individuele werknemer op zich namelijk niet.

De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het personeelshandboek ligt bij de werkgever. Dat betekent dat de werkgever voor elke wijziging in het handboek toestemming moet geven.

In dit artikel kunt u aan de slag met een model Personeelshandboek!

In dit artikel:

 • Personeelshandboek
 • Personeelshandboek: nut
 • Personeelshandboek: digitaal
 • Personeelshandboek: eindverantwoordelijke
 • Personeelshandboek: inhoud
 • Intentieverklaringen
 • Betrokkenheid OR en PVT
 • Hoofdstuk 24 'Gedragscode sociale media' personeelshandboek
 • Hoofdstuk 23 'Gedragscode e-mail en internetgebruik' personeelshandboek
 • Hoofdstuk 22 ‘Personeelsvereniging’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 21 ‘Overige verplichtingen werknemer’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 20 ‘Klantgerichtheid’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 19 ‘Geheimhouding’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 18 ‘Identificatieplicht’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 17 ‘Nevenactiviteiten’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 16 ‘Aannemen van giften en geschenken’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 15 ‘Ongewenst gedrag’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 14 ‘Automatisering’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 13 ‘Huisregels’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 12 ‘Gezondheid, arbo en veiligheid’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 11 'Bijzondere personeelsregelingen' personeelshandboek
 • Hoofdstuk 10 'Vakantie en verlof' personeelshandboek
 • Hoofdstuk 9 ‘Medezeggenschap’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 8 'Overwerk’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 7 ‘Cao’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 6 ‘Aanname en vertrek van medewerker’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 5 'Overlegvormen' personeelshandboek
 • Hoofdstuk 4 ‘Functiegroepen’ personeelshandboek
 • Hoofdstuk 3 'Doelstellingen en uitgangspunten' personeelshandboek
 • Hoofdstuk 2 'Organigram – organisatieomschrijving' personeelshandboek
 • Voorwoord personeelshandboek
 • Hoofdstuk 1 ‘Begripsbepalingen’ personeelshandboek
 • Inhoudsopgave personeelshandboek

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel