U bent hier

Vakantiedagen opnemen

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Van de hoofdregel dat een werknemer recht heeft elk jaar ten minste het wettelijke minimumaantal dagen (4 x de overeengekomen arbeidsduur per week) op te nemen, mag niet worden afgeweken. Een vakantie-aanvraag mag door de werkgever alleen om zeer dringende redenen worden afgewezen. In een cao of in de schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen bepalingen staan opgenomen over het opnemen van vakantiedagen. Als dat niet het geval is, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast volgens de wensen van de werknemer. Alleen als gewichtige redenen zich daartegen verzetten, mag de werkgever de vakantie anders vaststellen (artikel 7:638 lid 2 BW).

Dit artikel behandelt onder meer de hoofdregel die geldt voor de wettelijke vakantiedagen, het recht op een aaneengesloten vakantie en hoe u meer dagen opnemen dan opgebouwd kunt regelen.

In dit artikel:

  • Hoofdregel
  • Vaststelling vakantieperiode
  • Recht op aaneengesloten vakantie
  • Eenmaal vastgestelde vakantie wijzigen
  • Meer dagen opnemen dan opgebouwd
  • Vererfbaar vermogensrecht

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

  • Actueel en praktisch
  • Snel en betrouwbaar
  • Bespaart juridische kosten
  • Op computer én mobiel