U bent hier

Zorgverlof: betaald kortdurend

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Het recht op kortdurend zorgverlof is in de Wet arbeid en zorg (Wazo) opgenomen. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om de noodzakelijke verzorging te geven aan thuiswonende zieke kinderen, partners, bloedverwanten in de eerste of tweede graad, huisgenoten of andere met wie de werknemer een sociale relatie heeft. De werkgever moet tijdens het verlof ten minste 70% van het salaris met als maximum 70% van het maximumdagloon zoals genoemd in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) doorbetalen. Alleen als er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen spelen, mag de werkgever kortdurend zorgverlof weigeren.

Voorafgaand aan het kortdurend zorgverlof kan calamiteitenverlof worden ingezet. Dit verlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waardoor een werknemer direct vrij moet nemen. Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet de werkgever altijd toekennen. Het salaris moet gedurende het calamiteitenverlof worden doorbetaald.

Dit artikel wijst u op het recht dat elke werknemer heeft op betaald kortdurend verlof, de omvang van het verlof en de mogelijkheid af te wijken van de wettelijke regeling.

In dit artikel:

 • Recht op zorgverlof
 • Melding zorgverlof aan werkgever
 • Kortdurend zorgverlof: uitkering/financiering 
 • Kortdurend zorgverlof: bijzonderheden
 • Kortdurend zorgverlof: voorbeeld
 • Kortdurend zorgverlof: tips
 • Vraag en antwoord Zorgverlof: betaald kortdurend: weigeren

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel