U bent hier

Inhoud verzuimreglement

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Hebt u een verzuimreglement waarin de regels en procedures bij ziekteverzuim kort en duidelijk zijn vastgelegd? In het verzuimreglement legt u de verschillende taken, verplichtingen en de te ondernemen stappen vast. Deze bieden een hulpmiddel om de hele verzuimmelding goed te kunnen doorlopen en geen zaken te vergeten.

Het verzuimreglement zorgt ervoor dat zowel werkgever als werknemer weet hoe te handelen bij ziekte met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Ook kan een verzuimreglement dienen als leidraad bij het opstellen van een plan van aanpak of een re-integratieverslag als de ziekte langdurig blijkt te zijn. Dit artikel informeert u over de inhoud van het verzuimreglement en de rol die het speelt in het verzuimbeleid. Aan de orde komt onder meer de ziekmeldingsprocedure, de eigen verklaring en de richtlijnen voor het contact tussen bedrijf en medewerker.

In dit artikel:

 • Verzuimreglement
 • Ziekteverlofaanvraag: procedure
 • Ziekteverlofaanvraag: eigen Verklaring
 • Richtlijnen contact bedrijf en medewerker
 • Spreekuur bedrijfsarts
 • Rol sociaal-medisch team
 • Herstelmelding en werkhervatting
 • Passende werkzaamheden
 • Verzuimdrempels opwerpen
 • Maatregelen en sancties
 • Ontslag
 • Model Verzuimreglement
 • Protocol verzuim op basis van arbeidsongeschiktheidsverlof aanvragen
 • Model Eigen verklaring werknemer bij ziekte

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel