U bent hier

WGA: gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer komt in aanmerking voor een uitkering ingevolge de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Deze regeling voorziet de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan inkomen door zijn gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.

Na afloop van de loondoorbetalingsperiode van 104 weken heeft een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in de regel eerst recht op een loongerelateerde WGA-uitkering, mits hij voldoet aan de referte-eis. De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is – net als de WW-uitkering – afhankelijk van het arbeidsverleden en varieert. Vanaf 1 januari 2016 is de duur van de WGA-lgu langzaam afgebouwd met een maand per kwartaal van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden per 1 april 2019. De loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het (maximum)dagloon. Aansluitend aan de loongerelateerde uitkering kan de werknemer in aanmerking komen voor de loonaanvullinguitkering. Als voorwaarde geldt dan wel dat de werknemer minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit feitelijk door te werken benut. Lukt dit de werknemer niet, dan ontvangt hij alleen de (veel lagere) vervolguitkering.

Dit artikel informeert u over de toepassing van de WGA-regeling. Aan de orde komen onder meer de referte-eis, de loongerelateerde WGA-uitkering en de duur ervan en de loonaanvullingsregeling.

In dit artikel:

 • WGA: algemeen
 • WGA: referte-eis
 • Loongerelateerde WGA-uitkering
 • Loongerelateerde WGA-uitkering: bodem
 • Loongerelateerde WGA-uitkering: duur fase
 • Loongerelateerde WGA-uitkering: voorbeeld duur fase
 • Mantelzorgforfait
 • WGA-uitkering na loongerelateerde fase: loonaanvullingsregeling
 • WGA-uitkering na loongerelateerde fase: voorbeelden loonaanvullingsregeling
 • WGA-uitkering na loongerelateerde fase: vervolguitkering
 • WGA-uitkering na loongerelateerde fase: schema vervolguitkering
 • Sollicitatieverplichting
 • Sollicitatieverplichting: werken als zelfstandige
 • Sollicitatieverplichting: vrijstelling
 • Sollicitatieverplichting: vrijstelling 1 plotselinge crisis
 • Sollicitatieverplichting: vrijstelling 2 vrijwilligerswerk
 • Sollicitatieverplichting: vrijstelling 2 vrijwilligerswerk WIA-uitkering
 • Sollicitatieverplichting: vrijstelling 3 mantelzorg
 • Vraag en antwoord Gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel