U bent hier

Inspectie SZW: taken en bevoegdheden

Thema: 
Geschreven door: 
Kuis, Buul

Samenvatting

Sinds 2012 zijn de arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de inspectie Werk en Inkomen (IWI) opgegaan in de Inspectie SZW en zijn hun activiteiten samengevoegd.

De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt zich hard voor goede werkomstandigheden, eerlijker werkverhoudingen en een goed functionerend stelsel van werk en inkomen. De inspectie houdt toezicht op naleving van de wet- en regelgeving en handhaaft de wet waar nodig. Zij spoort ernstige fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. Zij onderzoekt de werking van de sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW.Dit artikel behandelt onder meer de maatregelen die de inspectie kan treffen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en inkomensvoorzieningen.Elk jaar stelt de inspectie een jaarplan op met daarin een overzicht van speerpunten.

In dit artikel:

 • Inspectie SZW
 • Meerjarenplan: 2015 - 2018
 • Meerjarenplan: algemeen
 • Meerjarenplan: themagerichte programma’s
 • Meerjarenplan: sectorgerichte programma’s
 • Inspectie SZW: taken
 • Inspectie SZW: domeinen
 • Selectievere inspecties
 • Lik-op-stukbeleid
 • Ongevalsonderzoek, klachten, meldingen, signalen
 • Zelfinspectietools
 • Risico's en prioriteiten
 • Model schriftelijke rapportage ernstige ongevallen

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel