U bent hier

RI&E: uitvoering en toetsing

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 
Kuis, Buul

Samenvatting

De Arbowet verplicht u tot het (laten) uitvoeren van een risico-inventarisatie- en -evaluatie (RI&E). U beschrijft in de RI&E de risico's die het werk met zich mee kan brengen en de maatregelen die u neemt. De RI&E bestaat uit het inventariseren en evalueren van de risico's en het opstellen van een plan van aanpak. Het al of niet moeten laten toetsen van de RI&E is afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Voor werkgevers met ten hoogste 25 werknemers is de verplichte bijstand door een gecertificeerde kerndeskundige bij de toetsing van een RI&E bij het gebruikmaken van een RI&E-instrument komen te vervallen. Voorwaarde is dan wel dat gebruik wordt gemaakt van een door het Steunpunt RI&E-erkend branche-RI&E-instrument.

Dit artikel behandelt onder meer de rol van de Inspectie SZW bij de RI&E en de toetsing hiervan.

In dit artikel:

 • Onderdelen RI&E
 • Rapportage en prioriteiten
 • Voorbeeld: Beheersmaatregelen schadelijk geluid
 • Wetswijziging sinds 1 april 2013
 • Rol inspectie SZW RI&E
 • Bepalen bedrijfsgrootte
 • Vraag en antwoord RI&E: uitvoering en toetsing: Arbeidshygiënische strategie

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel