U bent hier

Grensarbeider

Geschreven door: 

Samenvatting

Met grensarbeider wordt iedere persoon bedoeld die als inwoner van België of Duitsland, ongeacht zijn nationaliteit, in Nederland in loondienst gaat werken. Om uit te maken welk van de beide landen (woonland of werkland) inkomsten mag belasten, moet dat inkomen getoetst worden aan de bepalingen van het dubbelbelastingverdrag België-Nederland of Duitsland-Nederland. Hiertoe wordt elk inkomen onder een bepaalde noemer (de verdragsrechtelijke kwalificatie van een inkomen) geplaatst, waarna wordt uitgemaakt wie van de beide landen heffingsbevoegd is.

Als iemand bijvoorbeeld in België woont en in Nederland in loondienst gaat werken, moet hij in de meeste gevallen in Nederland belasting betalen over zijn in Nederland verdiende loon. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als iemand als (hoog)leraar of onderwijzer in Nederland werkt. In dat geval zal hij de eerste twee jaar van zijn tewerkstelling belasting betalen in België.

Per 1 mei 2010 zijn de socialezekerheidsstelsels binnen Europa sterker op elkaar afgestemd. Hierdoor heeft het geen nadelige gevolgen meer voor de sociale zekerheid wanneer een EER/EU-burger in het buitenland gaat wonen of werken. Er geldt een overgangstermijn van tien jaar.

Dit artikel behandelt de sociale zekerheid van de grensarbeider tot 1 mei 2010 (Verordening (EEG) nr. 1408/71) en na 1 mei 2010 ( Verordening (EG) 883/2004).

In dit artikel:

 • Grensarbeiders
 • Sociale zekerheid Verordening (EEG) nr. 1408/71
 • Werken in zowel buur- als woonland
 • Regeling: minder dan vier uur werk in woonland
 • Regeling: tijdelijke detachering
 • Regeling: combinatie loondienst en uitkering
 • Regeling: werken als zelfstandige in Duitsland
 • Regeling: werken als zelfstandige in België
 • Zieke grensarbeider: ZVW en AWBZ
 • Aanvullende verzekeringen
 • Ziekmeldingen en ziektecontrole
 • Procedure
 • Toeslagenwet
 • Aandachtspunten sociale zekerheid
 • Aandachtspunten belastingen
 • Nadeel voor Belgische grensarbeider
 • Werkloosheid
 • Werkloosheid: volledig werkloos
 • Werkloosheid: recht op Nederlandse WW
 • Werkloosheid: tijdelijk of gedeeltelijke werkloos
 • Pensioen
 • Nabestaandenpensioen
 • Overige sociale voorzieningen: vakantie
 • Overige sociale voorzieningen: ouderschapsverlof
 • Overige sociale voorzieningen: kinderbijslag
 • Sociale zekerheid Verordening (EG) 883/2004 per 1 mei 2010
 • Keuze aan grensarbeider
 • Gelijktijdig werken in woon- en werkland
 • Meerdere werkgevers
 • Werken als zelfstandige en werknemer
 • Zelfstandige werkzaam in meerdere landen
 • Detachering werknemer
 • Werknemers in internationale transportsector
 • Chauffeurs
 • Inactieve personen
 • Informatieplicht werkgevers

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel