U bent hier

Opleidingen: keuze opleidingsinstituut

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Voor een moderne onderneming zijn goede opleidingsfaciliteiten essentieel. Het personeel is immers het grootste kapitaal van een onderneming en dat kapitaal moet zijn waarde behouden. Door werknemers te laten bijscholen kunnen zij meegroeien met de ontwikkelingen op de markt en in de samenleving. Daarnaast blijven deze ondernemingen aantrekkelijk op de arbeidsmarkt, want werknemers ervaren scholing als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Bovendien veranderen taaksituaties in rap tempo en dientengevolge ook de vereiste kennis en vaardigheden. Kort samengevat: er moeten vaak andere werkzaamheden worden verricht in een bedrijf, maar wel door dezelfde medewerkers die daarvoor niet over de vereiste kwalificaties beschikken. De verplichting de werknemer te scholen is vanaf 1 juli 2015 ook wettelijk vastgelegd als onderdeel van het goed werkgeverschap (artikel 7:611a BW). Het gaat er om dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Dit artikel helpt u bij het investeren van de opleidingsbehoefte binnen uw onderneming en de keuze van een opleidingsinstituut.

In dit artikel:

 • Selectie opleidingsinstituut
 • Opleidingsbehoefte vaststellen
 • Afwezigheid kennis nieuwe machines
 • Oorzaak niet goed functioneren vaststellen
 • Opleiden is noodzakelijk
 • Zelf opleiden of uitbesteden?
 • Uitbesteden: voordelen
 • Uitbesteden: nadelen
 • Selectie scholingspakket
 • Alternatieven voor scholing
 • Inkoop opleidingen
 • Concurrentievoordeel
 • Opleidingsmarkt

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel