U bent hier

Ook bij 'diepslapers' en 'semi-diepslapers' kan werkgever aanspraak maken op compensatie transitievergoeding

De transitievergoeding- en compensatiesluizen zijn nog verder open gezet. De Hoge Raad der Nederlanden oordeelde namelijk dat hetgeen in de Xella-beschikking van 8 november 2019 (over de slapende dienstverbanden) is overwogen ook betrekking heeft op dienstverbanden van diepslapers* en semi-diepslapers**, omdat een werkgever, indien aan de voorwaarden van art. 7:673e lid 1, aanhef en onder a, BW is voldaan, ook in die gevallen aanspraak kan maken op compensatie van de transitievergoeding door UWV.
14 november 2022
Topic: