U bent hier

Einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Geschreven door: 

Samenvatting

Het in onderling overleg afspraken maken over het einde van de arbeidsovereenkomst wordt ook wel de beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd.

Het sluiten van beëindigingsovereenkomsten komt steeds vaker voor. Een rechtsgeldige overeenkomst waarin het einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt gesloten moet altijd schriftelijk plaatsvinden.

Omdat er zowel voor de werkgever als de werknemer soms grote risico's aan het sluiten van een beëindigingsovereenkomst zitten, is het belangrijk om bij deze wijze van beëindigen van de arbeidsovereenkomst goed op een aantal dingen te letten. In dit artikel worden de belangrijkste punten besproken waarmee een werkgever rekening dient te houden. Hierdoor kan het eenvoudiger en wellicht ook goedkoper worden de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen dan via een ontslagprocedure.

Dit artikel vestigt uw aandacht op het belang van het schriftelijk vastleggen van afspraken in de beëindigingsovereenkomst en uw onderzoeks- en informatieplicht.

In dit artikel:

 • Beëindiging arbeidsovereenkomst wederzijds goedvinden
 • Afspraken vastleggen
 • Voorbeeld
 • Normale opzegging versus beëindigingsovereenkomst
 • Verwijtbaar werkloos
 • Werkgever neemt initiatief voor ontslag
 • Verwijtbaar werkloos: checklist
 • Opzegging of beëindiging arbeidsovereenkomst tijdens ziekte
 • Onderzoeks- en informatieplicht werkgever
 • Aantasting beëindigingsovereenkomst: wilsgebrek
 • Bedenktijd
 • Afspraken beëindigingsovereenkomst
 • Pro forma ontbindingsprocedure
 • Uitleg overeenkomst
 • Opzegverboden kort- en langdurig zieke werknemers
 • Overige opzegverboden
 • Verschil beëindigingsovereenkomst en opzegging met instemming
 • Modelovereenkomst
 • Model beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden (MB5052)
 • Vraag en antwoord Einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel