U bent hier

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Geschreven door: 

Samenvatting

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is hetzelfde als een vast contract of een vast dienstverband. De werknemer krijgt in elk geval een contract voor onbepaalde tijd na maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten, mits er geen onderbrekingen tussen voorgaande contracten zijn geweest van meer dan zes maanden.

Als de totale duur van opeenvolgende tijdelijke contracten langer is dan 36 maanden, gaat het contract automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch, maar kan worden opgezegd door zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever dient het voorgenomen ontslag wel preventief te laten toetsen door, afhankelijk van de ontslagreden, UWV of door de kantonrechter. Dit is vanaf 1 juli 2015 alleen anders als het gaat om het eindigen van een arbeidsovereenkomst van een werknemer tegen of na de dag waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De werkgever kan op die grond de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder voorafgaande preventieve toetsing.

Daarnaast kunnen partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

De wettelijke regels over de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn onder meer vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Van sommige wettelijke regels mag worden afgeweken bij cao of bij schriftelijke arbeidsovereenkomst. In de wet wordt steeds duidelijk aangegeven of een eventuele afwijking is toegestaan.

Dit artikel gaat in op enkele aspecten rondom de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het bevat naast een praktijkvoorbeeld verschillende checklists, het antwoord op een veel gestelde vraag en een Model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd plus een toelichting. Het model kunt u downloaden voor eigen gebruik.

In dit artikel:

 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: definitie
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: kenmerken
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: voordelen
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: nadelen
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: risico's
 • Afspraken die schriftelijk moeten vastliggen
 • Gegevens schriftelijk vastleggen
 • Verplichting Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: beëindiging
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: checklist
 • Model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Vraag en antwoord Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel