U bent hier

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Geschreven door: 

Samenvatting

Veel werkgevers hebben behoefte aan een flexibel personeelsbestand. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan daarbij een nuttig instrument zijn. U kunt op die manier bijvoorbeeld werknemers inzetten voor een bepaalde periode, een bepaald project of bij tijdelijke vervanging van een zieke werknemer. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is ook geschikt om te kunnen beoordelen of de werknemer binnen het bedrijf past of de vereiste capaciteiten heeft.

Het meest aantrekkelijke aspect van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat deze eindigt zonder dat er een ontslagprocedure nodig is ('einde van rechtswege'). Maar niet altijd. In de wet is geregeld wanneer dat wel en niet zo is. Van deze wettelijke regels mag alleen bij cao worden afgeweken. In dit artikel vindt u alle benodigde informatie over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U vindt antwoorden op vragen als:

 • Waar moet ik op letten bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
 • Hoe vaak mag ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen?
 • Kan ik ervan uitgaan dat de arbeidsovereenkomst ook echt 'van rechtswege' eindigt?

Daarnaast treft u enkele praktijkvoorbeelden en checklists aan. Tevens kunt u het Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd raadplegen en downloaden voor eigen gebruik. Tot slot bevat dit artikel enkele veel gestelde vragen over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

In dit artikel:

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: vereisten
 • Aanzeggen anders dan opzeggen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: voor- en nadelen
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: juridische aspecten
 • Verlenging en elkaar opvolgende werkgevers
 • Verlenging: checklist
 • Stilzwijgende voortzetting
 • Stilzwijgende verlenging: geen sprake
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: verlenging
 • Rechtsgeldige opzegging of ontbinding
 • Geen rechtsgeldige opzegging
 • Gevolgen beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Einddatum
 • Ontbindende voorwaarde
 • Tussentijdse beëindiging
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Wederzijds goedvinden
 • Tussentijdse opzegging
 • Ontbinding via kantonrechter
 • Ketensysteem
 • Transitievergoeding
 • Transitievergoeding: kosten in mindering
 • Transitiekosten
 • Inzetbaarheidskosten
 • Voorwaarden aftrek transitie- en inzetbaarheidskosten
 • Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Modelbrief verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Modelbrief verlengen tweede arbeidsovereenkomst
 • Vraag en antwoord arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel