U bent hier

Wettelijke voorzieningen arbeidsongeschiktheid

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gaat het niet om wat een werknemer niet meer kan, maar om wat een werknemer nog wel kan. Arbeidsgeschiktheid is het uitgangspunt, terwijl voorheen in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) arbeidsongeschiktheid het uitgangspunt was. Wat is het wezenlijke verschil tussen de WIA en de WAO, en wat betekent dit voor u in de praktijk?

Het antwoord op deze vragen treft u aan in dit artikel.

In dit artikel:

 • Wet werk en inkomen
 • IVA: volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
 • IVA: rekenvoorbeeld
 • WGA: gedeeltelijk arbeidsgeschikt (65% of meer)
 • 1. Loongerelateerde uitkering (LGU)
 • 2. Loonaanvullinguitkering (LAU)
 • 3. Vervolguitkering (VU)
 • Meer dan 65% arbeidsgeschikt: geen regeling
 • WIA kent eigenrisicodragerschap
 • Financiële risico's: werknemer
 • Financiële risico's: werkgever
 • Financiële risico's: beperken
 • Verzuimbegeleiding en re-integratie gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Regres: arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door aansprakelijke derde
 • Vraag en antwoord Wettelijke voorzieningen arbeidsongeschiktheid: Eigenrisicodrager

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel