U bent hier

Arbeidsconflict en dossieropbouw

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Arbeidsconflicten kunnen soms zo hoog oplopen dat ze een ziekmelding of zelfs een beëindiging van de arbeidsrelatie tot gevolg hebben. Het is dan ook belangrijk conflicten met werknemers zo snel mogelijk de wereld uit te helpen.

Hoewel ieder conflict een eigen benadering en oplossing kent, zijn er wel handvatten te geven over hoe te handelen en welke stappen te nemen. Een belangrijk element in het bestrijden van en omgaan met arbeidsconflicten is het probleem te benoemen, te bespreken en schriftelijk vast te leggen wat u met uw medewerker hebt afgesproken om de neuzen weer dezelfde kant op te laten wijzen.

In dit artikel wordt nader ingegaan op het belang van een personeelsdossier, de ziekmelding ten gevolge van een arbeidsconflict, de rol van de bedrijfsarts hierin en het beëindigen van het dienstverband ten gevolge van een arbeidsconflict. Wees u bewust van de subjectiviteit van ieder dispuut in een arbeidsrelatie. Een pasklaar devies of stappenplan valt niet te geven. Sinds 1 juli 2015 gelden (nog) streng(ere) eisen.

In dit artikel:

 • Arbeidsconflict
 • Personeelsdossier opbouwen: stappenplan
 • Stap 1: Leg een dossier aan
 • Stap 2: Berg de wettelijk verplichte documenten op in het personeelsdossier
 • Stap 3: Bewaar in het dossier ook alle belangrijke documenten over het functioneren van medewerkers
 • Stap 4: Actualiseer het dossier met de regelmaat van de klok
 • Conflictdossier opbouwen: stappenplan
 • Stap 1: Bewaar alle documenten die met het functioneren van een medewerker te maken hebben
 • Stap 2: Bepaal wie inzage krijgt in het personeelsdossier
 • Stap 3 Communiceer met de medewerker
 • Stap 4: Leg elke mondelinge waarschuwing schriftelijk vast
 • Stap 5: Voer een slechtnieuwsgesprek
 • Belang personeelsdossier
 • Streng toetsingskader per 2015
 • Arbeidsconflict: kenmerken
 • Arbeidsconflict: dossieropbouw
 • Arbeidsconflict: ziekmelding
 • Werknemer niet eens met bedrijfsarts
 • Arbeidsconflict: einde arbeidsovereenkomst
 • Ontbreken dossieropbouw
 • Verstoorde arbeidsrelatie
 • Transitievergoeding
 • Vraag en antwoord Arbeidsconflict en dossieropbouw

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel