U bent hier

Tegemoetkoming loonkosten werknemers

Thema: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Overweegt u personeel in dienst te nemen: de tegemoetkomingen van de Wet tegemoetkoming loondomein verlagen de loonkosten van bepaalde groepen werknemers. Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is sinds 2017 een tegemoetkoming voor werknemers die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Met ingang van 2018 kunt u daarnaast gebruikmaken van de Loonkostenvoordelen (LKV’s): een tegemoetkoming vanuit de overheid aan werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking. De LKV’s vervangen sinds 2018 de premiekortingen voor deze doelgroepen.

In dit artikel leest u wat deze maatregelen inhouden en onder welke voorwaarden u gebruik kunt maken van het lage inkomensvoordeel (LIV) en de loonkostenvoordelen (LKV’s). Ook het Jeugd Lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) komt aan de orde. Op basis van deze informatie kunt u een weloverwogen financiële beslissing nemen om werknemers uit een bepaalde categorie in dienst te nemen of in dienst te houden.

In dit artikel:

 • Doelgroepen Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Jeugd-LIV
 • Werking (Jeugd)Lage-inkomensvoordeel
 • Voorwaarden (Jeugd) lage-inkomensvoordeel
 • Bandbreedte uurloon jeugd-LIV
 • Berekening gemiddeld uurloon
 • 1248 uur
 • Doelgroepen loonkostenvoordelen (LKV’s)
 • Werking loonkostenvoordelen
 • Onderbreken dienstverband
 • Voorwaarden loonkostenvoordelen
 • 1. Loonkostenvoordeel oudere uitkeringsgerechtigde werknemer
 • 2. loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer
 • 3. loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
 • 4. loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerde
 • Doelgroepverklaring
 • Verloonde uren
 • Vraag en antwoord (Jeugd)-LIV voor stagiairs
 • Vraag en antwoord Corrigeren loonaangifte bij niet toegekend of onjuist LKV

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel