U bent hier

Eigen risico dragen WGA: voor- en nadelen

Geschreven door: 

Samenvatting

Door de huidige financieringswijze van de WGA is het opteren voor het eigenisicodragen voor de WGA een meer dan serieuze optie, waarmee grote besparingen gerealiseerd kunnen worden. Vanaf 1 januari 2017 gaat het als gevolg van de samenvoeging van de WGA-vast en de WGA-flex en de invoering van de wet verbetering hybride stelsel WGA veel meer om het effectief re-integreren van verzuimgevallen. Risicomanagement dient dan ook het uitgangspunt te vormen.

De laatste jaren was de systematiek van premievaststelling dermate verstoord geraakt dat grote schommelingen in de hoogte van de premie waren ontstaan en dat de premie lang niet meer in verhouding stond tot de schadelast die door u was 'veroorzaakt'. Een eigenrisicodrager is de (publieke) gedifferentieerde premie immers niet verschuldigd.

In dit artikel:

 • Eigen risico dragen WGA: Inleiding voor- en nadelen
 • Eigen risico dragen WGA: werkgever en eigenrisicodragerschap, een onderzoek waard
 • Eigen risico dragen WGA: voor- en nadelen publiek verzekeren
 • Eigen risico dragen WGA: voor- en nadelen privaat verzekeren
 • Eigen risico dragen WGA: aanvraag eigenrisicodragerschap
 • Eigen risico dragen WGA: samenvoeging WGA-vast en WGA-flex
 • Eigen risico dragen WGA: voordelen overstap naar het eigenrisicodragerschap:
 • Eigen risico dragen WGA: nadelen eigenrisicodragerschap

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word lid en u krijgt direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Altijd bij de hand
 • Op computer én mobiel