U bent hier

Verzuimverantwoording of accountability

Onderwerp: 
Geschreven door: 
Kuis, Buul

Samenvatting

Werkt uw organisatie al met accountability rond verzuim? Het gaat dan om de verantwoording of rekenschap die iedere betrokken partij moet afleggen over haar bijdrage aan de aanpak van verzuim en de gezamenlijk behaalde re-integratieresultaten. Het hoger management kan de leidinggevenden helpen met doelstellingen voor de mate waarin de re-integratie-inspanningen leiden tot herstel. Voor leidinggevenden kan het terugbrengen van het verzuim en het vergroten van de re-integratieactiviteiten een prestatie-indicator worden. Op deze manier verbindt de leidinggevende zich aan een concreet resultaat. Zo wordt verantwoordelijkheid voor het verzuimbeleid materieel en meetbaar en kunnen betrokkenen daadwerkelijk rekenschap afleggen. Maar een leidinggevende kan dit niet alleen. Ook de medewerker is in dit opzicht accountable en moet een inspanning leveren. Bij een volwassen vertrouwensrelatie tussen werkgever en medewerker is deze verwachting gerechtvaardigd.

In dit artikel:

 • Accountability is prestatieverwachting
 • Aanwezigheidsdoelstellingen
 • Prestatie-indicator
 • Prestatie-indicator: niveau direct leidinggevenden
 • Prestatie-indicator: niveau afdeling
 • Medewerker als eigen verzuimregisseur
 • Vertrouwensmodel
 • Eigen doelstelling per organisatieniveau
 • Zieke medewerkers intern herplaatsen: voorbeeld
 • Re-integratie is topsport: medewerkers als casemanager

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel