U bent hier

Zorgverlof: onbetaald langdurig

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Werknemers hebben het wettelijke recht onbetaald verlof op te nemen om te zorgen voor een levensbedreigend ziek(e) partner, kind of ouder. Langdurend zorgverlof is ook mogelijk voor bloedverwanten in de tweede graad zoals broers, zussen, huisgenoten en 'degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend'.

Ook hoeft niet per se sprake te zijn van een levensbedreigende ziekte. Noodzakelijke verzorging kan ook worden verleend in het kader van ziekte of hulpbehoevendheid. Dit omdat gebleken is dat dergelijke situaties voor werknemers zo zwaar zijn dat een recht op verlof heel belangrijk is. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur in een periode van twaalf achtereenvolgende maanden, bij voorkeur op te nemen in deeltijd. De werkgever kan een verzoek om langdurend zorgverlof niet zomaar weigeren: dit kan alleen vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Het recht op onbetaald langdurend zorgverlof is het 'sluitstuk' van de Wet arbeid en zorg (Wazo ), waarin ook de andere verlofregelingen gebundeld zijn. In dit artikel leest u onder meer hoe de aanvraagprocedure dient te verlopen en hoe u ermee om moet gaan. Er wordt ook aandacht besteed aan wat u te doen staat als u het verzoek afwijst.

In dit artikel:

 • Onbetaald langdurig verlof
 • Levensbedreigende ziekte
 • Langdurend zorgverlof: recht
 • Langdurend zorgverlof: begrip 'verzorging'
 • Langdurend zorgverlof: duur en invulling
 • Langdurend zorgverlof: aanvraagprocedure
 • Langdurend zorgverlof: aanvraagprocedure nadere informatie
 • Weigeringsgrond: zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang
 • Afwijzing: verplicht overleg
 • Afwijzing: beslissing werkgever, termijnen
 • Samenloop kortdurend zorgverlof
 • Vijfachtste dwingend recht
 • Vraag en antwoord Langdurend zorgverlof

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel