U bent hier

Collectief ontslag

Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

Als een werkgever van plan is 20 of meer werknemers binnen een periode van drie maanden te ontslaan, kan er sprake zijn van een collectief ontslag. In dat geval heeft de werkgever een dubbele meldplicht: hij moet tijdig de vakbonden ervan op de hoogte stellen dat dit ontslag eraan komt en met hen in overleg treden. Tevens moet hij tijdig het voorgenomen collectieve ontslag melden bij UWV. Na de melding aan UWV geldt er een wachttijd van een maand. Pas na afloop van die maand neemt UWV de ontslagaanvragen van de werkgever in behandeling.

Dit artikel bevat informatie over de regels die gelden bij een collectief ontslag en de handelingen die u bij een collectief ontslag moet verrichten.

In dit artikel:

 • Collectief ontslag
 • Wet melding collectief ontslag (WMCO)
 • Uitgezonderd van getalscriterium 20
 • Maatwerk
 • Getal van 20
 • Procedure en tijdbalk collectief ontslag
 • Transitievergoeding
 • Handelingen collectief ontslag
 • Schrijf een sociaal plan
 • 20 Ontslagen
 • Communiceer met uw werknemers
 • Modelbrief aan vakbond(en) inzake raadpleging betreffende voornemen tot collectief ontslag
 • Model verklaring ex artikel 6a WMCO van belanghebbende werknemersvereniging(en)
 • Model adviesaanvraag aan de ondernemingsraad ex artikel 25 WOR
 • Vraag en antwoord Collectief ontslag omzeilen

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel