U bent hier

Ketenaansprakelijkheid (WKA)

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

De Ketenaansprakelijkheid (WKA) is een anti-misbruikregeling. Het gaat om het misbruik dat aannemers en onderaannemers van werk kunnen maken bij de afdracht van loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen en de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

In het kader van de WKA is de aannemer (de hoofdaannemer) hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde loonheffingen van zijn onderaannemers, voor zover deze betrekking hebben op een voor deze (hoofd)aannemer uitgevoerd werk.

Zodra er sprake is van onderaanneming is in principe de WKA van toepassing. Dit artikel behandelt onder meer ketenaansprakelijkheid én ketenaansprakelijkheid met een samengestelde keten. Aan de hand van voorbeelden wordt een en ander extra verduidelijkt. Ook komt de aansprakelijkstelling met betrekking tot de eigenbouwer aan de orde. U wordt tevens geïnformeerd over de uitzonderingen op aansprakelijkheid van aannemers en eigenbouwers. 

In dit artikel:

 • Ketenaansprakelijkheid
 • Ketenaansprakelijkheid: voorbeeld
 • Ketenaansprakelijkheid samengestelde keten: voorbeeld
 • Schematisch overzicht ketenaansprakelijkheid
 • Ketenaansprakelijkheid aanneming van werk
 • Aanneming van werk: voorbeeld
 • Aanneming van werk
 • Werk van stoffelijke aard
 • Te betalen prijs
 • Eigenbouwer
 • Eigenbouwer: toch eigenbouwer
 • Eigenbouwer: overheid
 • Eigenbouwer: woningbouwvereniging
 • Uitzonderingen aansprakelijkheid aannemers en eigenbouwers: situatie 1
 • Uitzonderingen aansprakelijkheid aannemers en eigenbouwers: situatie 2
 • Uitzonderingen aansprakelijkheid aannemers en eigenbouwers: situatie 3
 • Verwijtbaar handelen
 • Niet-verwijtbaarheid falen: checklist
 • Ketenaansprakelijkheid: risicobeperkende maatregelen
 • Ketenaansprakelijkheid: minimaliseren checklist
 • Aansprakelijk gesteld niet betaalde loonheffingen

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

 • Actueel en praktisch
 • Snel en betrouwbaar
 • Bespaart juridische kosten
 • Op computer én mobiel