U bent hier

Internationale inlenersaansprakelijkheid

Thema: 
Onderwerp: 
Geschreven door: 

Samenvatting

De aansprakelijkheidsbepalingen in de Nederlandse Invorderingswet hebben geen internationale werking. Dit betekent dat de bepalingen van de inleners- en ketenaansprakelijkheid niet van toepassing zijn op een in het buitenland wonende of gevestigde inlener of aannemer, die voor werkzaamheden in het buitenland gebruikmaakt van werknemers voor wie in Nederland loonbelasting verschuldigd is. Daarentegen kan een Nederlandse aannemer die werk uitbesteed aan een buitenlandse (onder)aannemer die het werk uitvoert met Nederlandse of buitenlandse werknemers wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de door de buitenlandse (onder)aannemer in Nederland verschuldigde loonheffingen.

Belangrijk om te vermelden is dat de buitenlandse ondernemer vanaf de eerste dag dat zijn werknemers in Nederland werken, in ieder geval voor de loonbelasting inhoudingsplichtig is als deze werkzaamheden als uitlening van personeel kwalificeren. Is dit niet het geval dan zal in veel gevallen de ondernemer eveneens voor de loonbelasting inhoudingsplichtig zijn. Hier loopt de inlener dus een wezenlijk aansprakelijkheidsrisico. Daarnaast moeten ook aannemers zich bewust zijn van risico’s bij uitbesteding van werkzaamheden in onderaanneming aan buitenlandse aannemers.

In dit artikel:

  • Inperking aansprakelijkheidsbepalingen
  • Buitenlandse aannemer/uitlener
  • Vaste inrichting

Meer informatie? Login of registreer

Inloggen

Registreren

Word voor € 15 lid en krijg direct praktische antwoorden over wetten en regels

  • Actueel en praktisch
  • Snel en betrouwbaar
  • Bespaart juridische kosten
  • Op computer én mobiel